L’UJI dissenya un model sostenible per a regenerar zones urbanes amb perspectiva social

L'estudi liderat per les professores Raquel Agost i María José Ruá incorpora la visió dels serveis socials en el diagnòstic de la vulnerabilitat a les ciutats.

Una investigació interdisciplinària de la Universitat Jaume I (UJI) liderada per les professores Raquel Agost i María José Ruá ha dissenyat un model sostenible per a regenerar zones urbanes incorporant, com a novetat, la perspectiva dels serveis socials. La creació d’aquests nous indicadors de vulnerabilitat ha utilitzat com a paradigma la ciutat de Castelló de la Plana i els resultats de l’estudi s’han publicat en la revista Sustainable Cities and Society.

La rellevància d’aquest treball radica en el fet que ha permès l’obtenció d’un model per a avaluar i definir àrees vulnerables en zones urbanes «basat en l’ús d’indicadors, de quatre categories: urbana, edificatòria, socioeconòmica i sociodemogràfica. Les dues primeres avaluaven la qualitat del medi físic, les dues segones la interacció amb les persones que habiten aquest medi», explica una de les seues autores, la professora María José Ruá del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de l’UJI.

Aquest model, que es va validar utilitzant la ciutat de Castelló de la Plana com a cas d’estudi, podria implementar-se en qualsevol medi urbà. Aquest cas va tenir la seua implementació real en la definició d’àrees vulnerables dins de l’informe complementari que s’ha utilitzat recentment per a la redacció del nou Pla General de Castelló. «Aquestes àrees són prioritàries per a dur a terme intervencions de regeneració urbana», agrega la investigadora del grup TECASOS María José Ruá.

Una de les principals novetats d’aquest treball és que «ha incorporat la perspectiva dels serveis socials en el diagnòstic de la vulnerabilitat urbana i, per a això, l’equip científic de l’UJI ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea de Benestar, Dependència i Infància de l’Ajuntament de Castelló de la Plana», apunta la professora Raquel Agost, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. El resultat d’aquest treball multidisciplinari, en el qual també van intervenir Patricia Huedo i Vicent Civera, ha sigut «molt satisfactori perquè ens ha permès realitzar una anàlisi transversal, desenvolupada en diferents àrees urbanes, per a millorar la qualitat de vida de les persones i, especialment, de les més vulnerables», assevera Raquel Agost, també coordinadora del grup Social Innova/IIDL.

Millores urbanes amb el focus en les persones

Les investigadores Raquel Agost i María José Ruá, que també formen part del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic de l’UJI, impulsat des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, comenten que s’han tractat conjuntament aspectes tècnics i socials, considerant que les dinàmiques de les zones urbanes es creen a conseqüència de la interacció entre el medi físic i els éssers humans. De fet, s’aborda el problema de la regeneració urbana de les ciutats posant el focus en les persones. «És a dir, es dona solució a problemes de caràcter tècnic, partint del coneixement de la percepció de les necessitats dels ciutadans», exposen.

Per a aconseguir aquesta integració de perspectives s’han realitzat tècniques de participació ciutadana amb la finalitat de detectar les necessitats de les persones, afegint informació subjectiva als aspectes tècnics, generalment més objectius i mesurables. A més, la selecció d’indicadors es realitza per un panell d’experts multidisciplinari amb la finalitat d’integrar diferents enfocaments. Per a això, hi han intervingut professionals de l’urbanisme, arquitectura, psicologia o personal tècnic municipal, entre altres.

 


Equips multidisciplinaris han de donar resposta als problemes que afecten les persones com habitants del medi construït, combinant la perspectiva comunitària i psicosocial amb la urbana.


 

Regeneració de La Guinea a Castelló

Les dades obtingudes per aquest estudi de l’UJI també han permès incorporar informació nova en els indicadors de vulnerabilitat urbana com, per exemple, conèixer les persones que estan en situació de dependència. «El valor d’aquesta informació en el moment de l’estudi era clar, atès que no s’havien detectat estudis anteriors que incorporen el treball d’atenció que és desenvolupat pels serveis socials dirigit a les persones més vulnerables, que permeten planificar una ciutat i uns barris més inclusius», insisteix Raquel Agost.

Les conclusions d’aquesta investigació tindran la seua materialització en la millora de zones vulnerables de Castelló de la Plana. De fet, recentment, la ciutat ha rebut una ajuda dins del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 (Ordre 1/2019 de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Territori, DOGV 8498, 04.03.2019). Aquesta subvenció es destinarà a la regeneració del barri de la Guinea.

Visió comunitària i psicosocial

Les autores d’aquesta investigació estimen fonamental continuar formant equips multidisciplinaris per a donar resposta «als problemes que afecten les persones com a habitants del medi construït, combinant la perspectiva comunitària i psicosocial amb la urbana», argumenten. El tema de la vulnerabilitat urbana està incorporat de ple en l’Agenda 2030 i des de la nostra activitat investigadora a l’UJI continuem treballant en aquesta línia per a contribuir a les Ciutats i Comunitats Sostenibles, descrites en l’Objectiu per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) número 11. També en l’àmbit de la nova Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius s’aborden els Espais Vulnerables (art. 25); per tant, «la línia iniciada en aquest estudi ens facilita un diagnòstic inicial d’aquests territoris necessari per a poder abordar les diferents situacions que es plantegen en aquests contextos», conclouen.

La professora Raquel Agost coordina el grup d’investigació Social Innova, que forma part de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), que treballa en línia amb el Nou Model Social Valencià, i forma part del Laboratori de Serveis Socials vinculat a la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat (IVAFIQ) de la Generalitat Valenciana. En l’actualitat, se centren en dos àmbits. El primer està relacionat amb els serveis socials i la innovació, i també en el diagnòstic de la vulnerabilitat psicosocial i l’atenció a les persones en diferents àmbits i sectors (envelliment actiu, gènere i espais vulnerables) en relació amb el territori, tant rural com urbà. I el segon està vinculat a la cooperació al desenvolupament, tots dos en el marc de l’Agenda 2030 (ODS).

Per part seua, la professora María José Ruá desenvolupa la línia «Edificació en el context de la regeneració urbana», dins del grup d’investigació Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en l’Edificació (TECASOS). En aquest àmbit s’analitzen zones edificades existents amb problemes d’obsolescència en l’edificació, considerant a més la seua relació amb l’entorn urbà immediat amb la finalitat d’obtenir un diagnòstic i proposar solucions de regeneració adequades.

 

A simplified model to assess vulnerable areas for urban regeneration
María José Ruá; Patricia Huedo; Vicent Civera; Raquel Agost-Felip https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101440

 

 


Font: SCP Universitat Jaume I
Comparte
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email