L’economia dels caçadors-recol·lectors de la costa mediterrània entre el Plistocè i l’Holocè també incloïa l’explotació del medi marí

Els nous descobriments i les revisions de materials realitzades per un equip d’investigació interinstitucional han confirmat que el context econòmic a la fi de la transició entre el Plistocè i l’Holocè a la costa mediterrània havia estat més ric, més complex i més variat del que es creia fins ara, incloent l’explotació del medi marí.

Els invasors i la llacuna: el Mar Menor

especie invasora

El Mar Menor és un cas paradigmàtic pel que fa a la presència d’espècies al·lòctones o invasores. La memòria social reté en la seua retina paisatges lacunars d’aigües cristal·lines, bancs d’arena i praderies de fanerògames cafides de cavallets marins, raboses i llisses. Ambients estables, construïts en el temps per espècies coexistents, formant un entramat de relacions en equilibri.

Dos insecticides recomanats en gestió de plagues afecten negativament insectes beneficiosos a través de la melassa

Un estudi de la Universitat de València (UV), el CSIC, el CIDE (Centre d’Investigacions sobre Desertificació) i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) mostra que la pimetrozina i la flonicamida, dos insecticides recomanats en alguns programes de gestió integrada de plagues (GIP), poden afectar negativament els agents de control biològic quan aquests s’alimenten de melassa. El treball, d’aplicació en cítrics, s’ha publicat a la revista Environmental Pollution.

Descriuen l’obtenció d’òxid de ferro i la seua transformació en ocre i colorants entre el Paleolític final i el Neolític

Un equip d’investigació de la Universitat de València (UV) i de la Universitat d’Arts i Ciències Aplicades del Sud de Suïssa ha publicat un estudi que caracteritza l’aprovisionament i processament d’òxids de ferro per a obtindre ocre i colorants entre el final del Paleolític i el Neolític. És la primera vegada que s’investiguen els ocres recuperats en espais domèstics i mostres del seu entorn geològic, per a conéixer la seua procedència.

Turisme gastronòmic, cultura alimentària mediterrània i desenvolupament local

El turisme gastronòmic, com una nova manera d’entendre la cultura a través de la gastronomia, està de moda i s’està consolidant com a tendència. En bona part respon a les exigències d’un nou turista que ja no cerca únicament serveis, sinó que desitja poder satisfer les seues expectatives com a consumidor d’experiències i emocions.