Entitats

El primer que hem fet ha estat organitzar-nos les entitats generadores de coneixement científic d’una part de l’arc mediterrani espanyol. Es tracta d’un primer pas que donem perquè en el futur es puguin adherir més entitats i entre totes anar donant-li una forma cada vegada més concreta i visible a la Ciència Mediterrània.

 

El nostre primer èxit ha estat el d’unir sota una mateixa proposta a les entitats generadores de coneixement de dues de les regions de l’sud-est espanyol: Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. Pretenem que es creï un sentiment de pertinença cap al nostre patrimoni científic, però volem anar més enllà. D’una banda, volem fer extensiva aquesta construcció social de la Ciència Mediterrània no només a les entitats de la nostra regió, sinó a tota la Mediterrània. Per això, amb el temps, farem partícips a altres entitats de països Mediterranis europeus i africans de la proposta. Per aconseguir desenvolupar la idea en tot el seu potencial, vam començar establint una xarxa inicial d’entitats que serà ampliada en anys successius.