Jardí de la Ciència

Vídeos sobre la investigació realitzada pels grups de la Universitat Jaume I, molts realitzats per joves investigadores i investigadors, i lligats a projectes europeus.

En https://www.youtube.com/UniversitatJaumeI i en les xarxes socials de la Universitat Jaume I

Alguns vídeos són:

El cotó no enganya… ni a les drogues sintètiques :

La química també entén de distància social