L’exposició de la població al mercuri

L’exposició de la població al mercuri, i especialment de les dones embarassades i dels infants, és una de les preocupacions més rellevants en l’àmbit de l’exposició humana a substàncies químiques.

Quant saps de medicaments?

En algun moment de la nostra vida hem hagut de prendre un medicament, a vegades en comprimits, altres en forma de xarop, injectat o com a supositori. I cada persona té preferències per un format i pot no suportar-ne un altre. Per què existeix tanta varietat? En aquest vídeo s’analitzen les diferents formes farmacèutiques que […]

Talassèmia o la sang dels qui viuen pròxims a la mar

La talassèmia (paraula que prové dels elements lèxics del grec thalassa [mar] i haima [sang]) és un trastorn hereditari de l’hemoglobina, substància que es troba en els glòbuls rojos o hematies. literalment significa «sang dels qui viuen pròxims a la mar».

Descobreixen el possible origen de la ‘cascada tòxica’ que desencadena l’Alzhèmier

El laboratori de l’investigador de l’Institut de Neurociències, centre mixt de la Universtitat Miguel Hernández (UMH) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques Javier Sáez Valero ha publicat els resultats d’una investigació que apuntaria al possible mecanisme desencadenant de l’Alzhèimer. Els resultats d’aquesta investigació es podrien aplicar, a curt termini, en millorar el mètode de diagnòstic […]

La professora Elsa López, anomenada representant europea d’una iniciativa mundial per a l’ús racional d’antibiòtics

La professora de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx Elsa López Pintor ha sigut triada representant europea del Global Respiratory Infection Partnership (GRIP). El seu paper en este partenariat serà promoure iniciatives educatives, polítiques i de salut pública que potencien la funció del personal farmacèutic en l’optimització de l’ús racional […]