Cap a una Intel·ligència Artificial per i per a la Societat

La Intel·ligència Artificial (IA) es troba al cor de la quarta revolució industrial en què estem immersos. La IA és la disciplina dins de la informàtica o l’enginyeria l’objectiu de la qual és el desenrotllament dels sistemes computacionals (no biològics) intel·ligents, prenent com a referència la intel·ligència humana. De la mateixa manera que la intel·ligència humana és diversa, complexa i i múltiple, la Intel·ligència Artificial té moltes àrees d’investigació.

Té un gran poder transformacional ja que és transversal (és a dir, es pot aplicar a qualsevol àmbit social i de coneixement, incloent àrees tan importants com la medicina, l’educació, la banca, la indústria, el transport, el comerç, els serveis digitals, la ciència, etc…) invisible (és a dir, és programari) escalable i complexa (permetent-nos a més manejar i interpretar la complexitat), actualitzable (al ser programari) i amb capacitat per a no sols explica el passar o interpretar el present, sinó realitzar prediccions futures. Al mateix temps, la IA té altres característiques que no són tan positives: en primer lloc, genera situacions d’asimetria (respecte a l’accés de dades necessàries per a entrenar els algoritmes d’IA i respecte a la disponibilitat de les capacitats i el mitjans necessaris per a poder aprofitar la IA); en segon lloc no és invulnerable al ser programari i pot ser hackeada; finalment, amb tècniques d’IA podem generar contingut sintètic (text, vídeo, imatges o audio) totalment indistingible del contingut veraç.


 Més de 25 països del món han elaborat les seues estratègies nacionals d’IA per a assegurar-se que el país no queda despenjat


Donada la importància de la IA i els reptes que presenta, més de 25 països del món han elaborat les seues estratègies nacionals d’IA, per a assegurar-se per una part que el país no queda despenjat d’aquesta revolució i d’altra banda per a optimitzar i maximitzar l’impacte positiu de la IA en la societat. En aquest context, dos comunitats autònomes (Catalunya i la Comunitat Valenciana) també han publicat les seues estratègies d’IA. Destaca l’estratègia de la Comunitat Valenciana pels seus tres pilars que marquen el full de ruta d’inversió i desenrotllament de la IA: la competitivitat, la inclusivitat i el focus en el benestar de les persones i el planeta. No podem oblidar que hi ha immenses oportunitats d’aplicació de la IA en el sector públic, per a ajudar-nos a prendre millors decisions -basades en l’evidència- que impacten en la vida de milions de persones.

Europa, desgraciadament, s’està quedant relegada front als EUA i Xina en el desenrotllament de la IA. Per això, els investigadors europeus ens hem mobilitzat i hem creat ELLIS, the European Laboratory of Learning and Intelligent Systems. El nostre objectiu és aconseguir atraure, rentindre i cultivar el talent excel·lent en Intel·ligència Artificial a Europa. Fa unes setmanes, ELLIS va anunciar l’establiment de 17 nodes ELLIS d’investigació en Intel·ligència Artificial centrada en les persones, amb tres àrees d’investigació: el modelatge computacional del comportament humà utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial; el desenvolupament de sistemes actuals d’Intel·ligència Artificial, incloent la discriminació algorítmica, la falta de transparència, l’opacitat respecte a l’atribució de la responsabilitat, la manipulació subliminar del comportament humà, la generació de continguts no veraços (deep fakes).

Aquesta última àrea d’investigació está molt alineada amb el marc ètic per al desenvolupament de la Intel·ligència Artificial que propose i que queda captat en l’acrònim FATEN (en anglés):

F, de fairness o justícia, és a dir, sense discriminar.

A d’autonomia, és a dir, garantint que cada persona té llibertat de pensament i acció sense ser manipulada per algoritmes d’IA; A de accountability, és a dir, am clara atribució de la responsabilitat de les conseqüències de l’ús dels sistemes d’IA; i A d’augment de la intel·ligència humana en compte de substitució de la mateixa.

T de trust, confiança i T de transparència.

E d’educació, invertint en una transformació de l’educació en tots el nivells, des de l’educació obligatòria a els professionals i a la ciutadania; E de equality o igualtat, assegurant-nos que el desenvolupament de l’IA contribuïx a aconseguir més igualtat al món; i E d’eficiència, és a dir, maximitzant l’impacte positiu, amb veracitat, sostenibilitat i diversitat.

N de no-maleficència, és a dir, minimitzant l’impacte negatiu, amb garanties de que es reproductibilitat, seguretat, fiabilitat i preservant sempre la privacitat de les persones.

Serà només quan respectem aquest requisits quan serem capaços d’avançar i aconseguir un dels meus somnis: un model de governança basat en les dades i la Intel·ligència Artificial, per les i per a les persones.


Nuria Oliver
Ingeniera de Telecomunicaciones

Bio

Comparte

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email