Investiguen el paper de la dopamina en neurones implicades en alguns trastorns psiquiàtrics

Juan Nácher, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat de València, ha dirigit una investigació sobre el paper de la dopamina –una substància del cervell important en els comportaments– en una població de neurones immadures del cervell adult, que podrien estar implicades en alguns trastorns psiquiàtrics, principalment la depressió. El treball, publicat en la revista 'Frontiers in Neuroscience', suggereix una nova diana en el tractament d’aquestes afeccions.
(D’esquerra a dreta). Juan Nacher, Yaiza Gramuntell i Simone Coviello.

Aquesta investigació demostra que el tractament farmacològic de neurones que reben dopamina té efectes importants sobre la diferenciació d’aquestes cèl·lules. Aquest estudi, en el qual han participat Simona Coviello i Yaiza Gramuntell, que formen part del Programa en Neurociències de la UV i l’Institut BIOTECMED, i Esther Castillo-Gómez (UJI i Centre d’Investigació CIBERSAM), pot tindre importants implicacions perquè aquestes neurones podrien estar vinculades a trastorns psiquiàtrics i el seu tractament. Nácher apunta que seran necessaris estudis posteriors, en què es faça ús de marcadors de neurones adultes i d’animals transgènics, per demostrar completament aquesta hipòtesi.

 


Aquesta investigació demostra que el tractament farmacològic de neurones que reben dopamina té efectes importants sobre la diferenciació d’aquestes cèl·lules


 

“La presència de neurones immadures a l’escorça cerebral en animals adults és un fenomen molt interessant que pot suposar una nova forma de plasticitat neuronal. Sabem que aquestes neurones, almenys en ratolins, s’incorporen progressivament a les xarxes neuronals, i que estan en mamífers amb cervells més complexos, inclosos els humans”, ha destacat l’expert.

“També sabem que aquestes neurones immadures estan afectades en models animals de depressió i per l’administració d’antidepressius. La seua regulació per dopamina, una molècula també implicada en aquesta malaltia i el seu tractament, podria ser una indicació de la seua participació en la patologia”, segons Juan Nácher.

Durant els últims anys, molts estudis han permès caracteritzar una població de neurones immadures, és a dir, que encara no s’han convertit en neurones funcionals, localitzada a la capa II del còrtex piriforme (PCX) de rosegadors adults. La funció d’aquestes cèl·lules es desconeix encara, però podrien estar implicades en la resposta a experiències adverses i en el comportament depressiu.

Estudis anteriors han permès conèixer la importància de la dopamina durant el desenvolupament neuronal, i també que aquestes neurones de la capa II del PCX reben senyals procedents de neurones alliberadores de dopamina mitjançant el receptor de dopamina D2. No obstant això, encara no s’havia investigat com es produeix aquest receptor a les neurones immadures de la capa II ni la relació d’aquestes cèl·lules amb la dopamina.

L’equip dirigit per Juan Nácher, també integrant de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) de la Universitat, del Grup d’Investigació en Psiquiatria i Malalties Neurodegeneratives de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i cap de grup G23 del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) de l’Institut de Salut Carles III, ha investigat la influència de la modulació farmacològica de la neurotransmissió dopaminèrgica en la població de cèl·lules immadures de la capa II del PCX. En la investigació s’han utilitzat tècniques d’immunohistoquímica, per marcar específicament les cèl·lules d’interès, i microscòpia confocal i convencional, per poder visualitzar-les.

 


 

Article: Coviello S, Gramuntell Y, Castillo-Gomez E and Nacher J (2020) «Effects of Dopamine on the Immature Neurons of the Adult Rat Piriform Cortex». Front. Neurosci. 14:574234. doi: 10.3389/fnins.2020.574234

Comparte
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.