Eina per a pronosticar l’evolució de pacients de COVID-19 de manera automatitzada

La iniciativa, desenvolupada per un equip d'investigadors de les universitats d’Alacant i de l'Havana, és una de les seleccionades en la convocatòria de la UA per al finançament de projectes d’investigació sobre la COVID-19.
Predicción de la evolución clínica de pacientes.

Un equip d’investigadors de la Universitat d’Alacant i de la Universitat de l’Havana ha desenvolupat un projecte basat en el desenvolupament de solucions intel·ligents per al pronòstic de l’evolució  de l’estat  de salut  de pacients  diagnosticats de COVID-19 a partir de l’anàlisi  automàtica dels seus perfils clínics i els tractaments rebuts obtinguts de les seues històries clíniques electròniques (HCE).

La iniciativa forma part de la convocatòria pròpia urgent per al finançament de projectes  d’investigació  sobre la COVID-19 que el Vicerectorat d’Investigació  i Transferència de Coneixement  de la Universitat d’Alacant va posar en marxa  el mes de maig passat i ja ha donat els primers fruits. L’eina  es troba  disponible en Internet i pot ser provada en línia. A més, tal com explica un dels investigadors,  Yoan Gutiérrez, “estarà disponible per a les institucions que ho desitgen amb la finalitat de fer front  a aquesta crisi sanitària”.

Els primers resultats del projecte han cristal·litzat una eina experimental capaç d’analitzar les dades provinents de les HCE a través de  solucions d’intel·ligència  artificial que permeten “dur a terme estudis avançats de diferent naturalesa com l’exploració de dades clíniques i la construcció de models d’aprenentatge  automàtic  ajustats a característiques concretes que permeten una posterior predicció de noves dades clíniques”, assegura Gutiérrez.

L’aplicació  desenvolupada en la Universitat d’Alacant permet establir la probabilitat de l’evolució clínica dels pacients, una cosa que en les proves ha superat el 90 per cent  d’exactitud en les prediccions realitzades; també ofereix una estimació de dies  d’ingrés  hospitalari, que en els assajos ha oferit uns resultats amb un marge de sis  dies per a un rang de 120 dies d’hospitalització, i també l’estimació  de permanència  d’ingrés  en la UCI amb resultats idèntics a l’anterior.

 


L’aplicació permet realitzar el pronòstic dels pacients a partir de la història clínica electrònica i ja s’hi pot accedir a través d’Internet de forma totalment gratuïta.


 

De la mateixa  manera, l’eina també permet realitzar diferents tipus d’anàlisis sobre els medicaments subministrats, diagnòstics, procediments aplicats i proves de laboratori  realitzades i és capaç d’extraure relacions espacials entre elements del mateix tipus que són d’interès per als facultatius a l’hora d’analitzar les dades de l’HCE. Yoan Gutiérrez assenyala que totes aquestes dades i prediccions “ofereixen una indiscutible utilitat per a metges i responsables sanitaris a l’hora de dissenyar les estratègies mèdiques per als pacients i estimar els recursos necessaris per als tractaments”.

L’equip d’investigació està format per sis investigadors, quatre de la Universitat d’Alacant del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola  Politècnica Superior (Juan Andrés Montoyo Guijarro, Patricio Manuel Martínez Barco, Yoan Gutiérrez Vázquez i Javier Fernández Martínez), i dos de la Universitat de l’Havana, Suilan Estévez Velarde i Alejandro Piad Morffis.

 

Notícia relacionada:

La UA desenvolupa una tecnologia per a pronosticar l’evolució  dels pacients COVID-19 de manera automatitzada

 


Fuente: https://divulga.ua.es/va
Comparte
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email