Un estudi revela el limitat coneixement entre estudiants universitaris espanyols sobre la teoria de l’evolució

La investigació, en la qual ha participat la UA, s’ha dut a terme en deu universitats públiques espanyoles entre estudiants de tercer curs dels graus de Biologia, Química, Filologia Anglesa i Història. Els resultats assenyalen que, si bé l’acceptació d’aquesta teoria entre els estudiants és relativament alta (87,2 %), és “preocupant” el baix coneixement que en tenen, amb una nota de 5,4 sobre 10.
Gráfico: Comparación entre el nivel de aceptación de la teoría evolutiva (barras azules) y el nivel de conocimiento de la misma (barras rojas) entre grados para las diferentes universidades del sistema público español universitario incluido en el estudio y su ubicación geográfica. Fuente: PLoS ONE.

L’evolució és el procés que permet explicar la diversificació dels organismes i, per tant, la teoria evolutiva és central en biologia, si bé la seua influència i projecció s’estenen per altres disciplines com la medicina, la psicologia, les ciències socials o les diferents àrees que estudien la vida, i, fins i tot, es desenvolupa en matèries com la filosofia i les ciències polítiques.

No obstant això, malgrat estar considerada com una de les fites científiques més importants de la història intel·lectual de la humanitat pel fet de ser una peça clau de coneixement en les nostres societats per a comprendre el món en el qual vivim i la nostra posició en la natura, des que Darwin en parlara a L’origen de les espècies, la teoria de l’evolució continua generant polèmica dins de certs grups socials.

A pesar de ser tan sòlida i basada en l’evidència com qualsevol altra teoria científica notable, encara són bastant nombroses les persones que rebutgen la importància que té la teoria de l’evolució per a la humanitat.

La investigadora coordinadora de la obtención de los datos en la UA Josefa Antón,

Per a conèixer millor el grau de coneixement i acceptació que existeix de la teoria de l’evolució a Espanya, un grup d’investigadors de diverses universitats i centres d’investigació, entre els quals figura la catedràtica d’Universitat d’Alacant Josefa Antón, han dut a terme un estudi entre estudiants del tercer curs de quatre programes de grau acadèmic –Química, Filologia Anglesa, Història i Biologia–, de deu universitats públiques espanyoles.

Els resultats d’aquesta investigació, que acaben de ser publicats en la revista PLoS ONE, «apunten que, si bé l’acceptació d’aquesta teoria entre els estudiants va demostrar ser relativament alta (87,2 %), és preocupant el baix coneixement que en tenen, amb una nota de 5,4 sobre 10», explica la investigadora de la Universitat d’Alacant.

La investigadora coordinadora de l’obtenció de les dades en la UA, Josefa Antón, assenyala que «aquest resultat apunta al fet que és necessari reforçar l’ensenyament dels aspectes centrals de l’evolució en etapes primerenques de la formació, abans que els estudiants trien entre en Ciències o Humanitats».

D’altra banda, l’anàlisi estadística duta a terme en l’estudi revela que el coneixement de la teoria evolutiva entre els estudiants de Biologia és més elevat que en les altres tres especialitats. «Això s’explica parcialment pel pes relatiu dels temes evolutius dins dels seus plans d’estudis, la qual cosa ens suggereix que un augment en el nombre d’hores dedicades a aquest tema podria tenir una influència directa en el coneixement que en tenen els estudiants», assenyala Inés Álvarez, investigadora del CSIC en el Reial Jardí Botànic.

 


Aquest resultat apunta al fet que és necessari reforçar l’ensenyament dels aspectes centrals de l’evolució en etapes primerenques de la formació, abans que els estudiants trien entre en Ciències o Humanitats.


 

Revisar els currículums

Davant d’aquesta situació, l’investigador principal de l’estudi, el professor de la Universitat de Vigo Emilio Rolán, apunta que «la solució és complexa i no es resol d’un any per l’altre, però això sí, cal començar a fer alguna cosa com, per exemple, canviar radicalment la matèria que s’imparteix de biologia». En aquest sentit, explica Rolán, «caldria revisar els conceptes sobre l’evolució en els currículums docents de primària, secundària i batxiller».

La investigació recorda que altres estudis han demostrat que el nivell d’acceptació i coneixement de la teoria entre els ciutadans pot variar considerablement entre països i grups, raó per la qual investigar les causes d’aquestes variacions, així com els mitjans per a millorar els nivells d’acceptació i coneixement de l’evolució, es pot considerar un aspecte important en el camp de l’educació.

A Espanya, considerat un país industrialitzat –figura en el 13è lloc en el rànquing mundial del PIB–, el coneixement sobre la teoria de l’evolució és escàs i, atès que no hi ha un grup social especial poc inclinat a abraçar aquesta teoria, el problema resideix en el camp educatiu, en la no inclusió de la teoria de l’evolució adequadament en el pla d’estudis en l’ensenyament en Primària i Secundària. Un factor clau resideix a començar a formar el professorat d’aquests nivells des de l’àmbit científic o acadèmic en aquesta matèria perquè puguen impartir la teoria evolutiva de manera adequada a cada nivell.

Metodologia

Per a elaborar aquest estudi, els investigadors han utilitzat com a eina de mesurament la més estes fins avui per a avaluar l’acceptació de l’evolució, la Mesura d’Acceptació de la Teoria de l’Evolució (MAT) l’ús de la qual, en contrast amb altres eines, permet comparar els resultats amb altres estudis semblants i els qüestionaris de l’Examen de Coneixement de l’Evolució (KEE) per a avaluar el grau de coneixement conceptual de la teoria evolutiva.

La investigació es va realitzar durant l’any acadèmic 2018-19 entre 1.050 estudiants de deu universitats públiques: Universitat d’Alacant, Universitat de Vigo, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Sevilla, Universitat de Granada, Universitat de Salamanca, Universitat de València, i Universitat de les Illes Balears.

 

Referència:

«Acceptance and knowledge of evolutionary theory among third-year university students in Spain». PLoS ONE 15 (9). Setembre, 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238345

 


Fuente: https://divulga.ua.es/va
Comparte
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email